Vizualizace prostoru a simulace osvětlení


Po domluvě s klientem zvolíme typ osvětlení a vybereme konkrétní svítidla. Díky fotometrickým údajům svítidel je možné věrně nasimulovat světelné podmínky v daném prostoru. Tak můžeme vypracovat studii veškerého osvětlení dle příslušných norem.

- výpočet intenzity světla
- ideální rozvržení osvětlení
- možnost porovnání více svítidel
- náhled osvětlení v daném prostoru